17-100 Bielsk Podlaski, ul. Widowska 4a, telefon/fax 085 876 71 35, 085 876 71 36

Aktualności

Z Życia Szkoły

Historia

Administracja

Galeria klas

 

"Jeżeli pomożemy dziecku rozwinąć muzykę 
która jest w nim, uczynimy je istotą nie tylko lepszą 
i szlachetniejszą, lecz również bardziej szczęśliwą".
Etienne Souriau
Informacja Dyrektora Panstwowej Szkoly Muzycznej I stopnia w Bielsku Podlaskim dotyczaca zdalnego nauczania w czasie zawieszenia zajec dydaktyczno - wychowawczych

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie.

W czasie zawieszenia zajec dydaktyczno - wychowawczych uczniowie PSM I st. w Bielsku Podlaskim moga realizowac zajecia dydaktyczne w formie nauczania zdalnego przy wykorzystaniu Microsoft Teams oraz innych komunikatorów.

Nauczyciele beda przekazywac uczniom biezace informacje dotyczace zdalnego nauczania za pomoca programu Microsoft Teams

Zajecia teoretyczne

Tresci i materialy do wykorzystania przez uczniów w domu, beda zamieszczane przez nauczycieli zgodnie z tygodniowym planem zajec danej klasy.

TEORIA

Klasy I-III C6 ksztalcenie sluchu/rytmika

Nauczyciele klas za posrednictwem Microsoft Teams - beda przekazywac informacje, jakie zagadnienia wynikajace z planu nauczania powinno dziecko zrealizowac w ramach nauczania w domu, najlepiej pod nadzorem rodziców. Informacja bedzie na przyklad dotyczyc tego, jakie fragmenty lub strony cwiczen z podrecznika "Zeszyt cwiczen" powinno dziecko wypelnic. Moga tez pojawic sie nowe karty do pracy zwiazane z danym tematem lekcji.

Klasa IV - VI C6 i I - IV C4

Nauczyciele poszczególnych klas za posrednictwem Microsoft Teams lub Skype beda przekazywac informacje, polecenia i zadania do wykonania przez uczniów w domu. Sposób wykonywania polecen, termin przesylania wykonanych prac oraz adres mailowy, na który nalezy przeslac wykonane prace beda scisle okreslone przez nauczycieli przedmiotu.

ZAJECIA Z INSTRUMENTU

Nauczyciele z przedmiotu glównego beda z uczniami realizowac zajecia dydaktyczne za pomoca komunikatorów: Messenger, WhatsApp, Skype , Microsoft Teams. Prosze o zadbanie, zeby miec dostep do wyzej wymienione aplikacje ( przynajmniej jedna).

Program Microsoft Teams - uczen ma bezposredni kontakt z nauczycielem, moga razem pracowac nad utworami muzycznymi, jak równiez nauczyciel moze prowadzic zajecia grupowe. Prosze o jak najszybsze zalogowanie sie na stronie internetowej: teams.microsoft.com

Uczniowie sa zobowiazani do regularnego przegladania informacji zamieszczonych przez nauczycieli na podanych stronach, systematycznego wykonywania zadan przesylanych przez nauczycieli.

Rodzice sa proszeni do regularnego przegladania zamieszczonych przez nauczycieli informacji na stronie Microsoft Teams ( chyba, ze nauczyciel pracuje z uczniem na innym z wymienionych komunikatorów). Prosimy rodziców o nadzór nad wykonywaniem powierzonych uczniom zadan i polecen oraz biezaca wspólprace z nauczycielami.

Wszystkim uczniom zycze, aby nie zabraklo Wam energii i zapalu w zdobywaniu wiedzy poza murami szkoly.

Dyrektor szkoly
Gabriela Krystyna Podleska

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Bielsku Podlaskim
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Widowska 4a
telefon/fax 085 876 71 35, 085 876 71 36