17-100 Bielsk Podlaski, ul. Widowska 4a, telefon/fax 085 876 71 35, 085 876 71 36

Aktualności

Z Życia Szkoły

Historia

Administracja

Galeria klas

 

"Jeżeli pomożemy dziecku rozwinąć muzykę 
która jest w nim, uczynimy je istotą nie tylko lepszą 
i szlachetniejszą, lecz również bardziej szczęśliwą".
Etienne Souriau
Uwaga uczniowie i rodzice !


Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 dla klas pierwszych odbędzie się dnia 01 września 2021r. ( środa ) o godz. 16:oo w budynku szkoły.

Uczniowie pozostałych klas kontaktujš się i spotykajš z nauczycielami przedmiotu głównego indywidualnie.

Lista kandydatów przyjetych do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bielsku Podlaskim na rok szkolny 2021/2022Drodzy Uczniowie / Drodzy Rodzice

25 października 2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z dnia 23 października 2020 r.) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. wszystkie zajęcia w szkole muzycznej będą realizowane w trybie nauki zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Lekcje będą odbywały się zgodnie z obowiązującym planem. W sytuacji trudności w dostosowaniu się do planu, prosimy o indywidualny kontakt z nauczycielem i wspólne ustalenie nowej godziny lekcji.

Uczniowie nie posiadający instrumentów w domu (np. kontrabasiści, pianiści, perkusiści, ) mogą ćwiczyć na terenie szkoły.

Prosimy o ograniczenie czasu przebywania w szkole do niezbędnego minimum, zachowanie zasad bezpieczeństwa (dystans, maseczki, dezynfekcja rąk).

Wszystkim uczniom i rodzicom życzę dużo zdrowia, energii i zapału w zdobywaniu wiedzy poza murami szkoły.

Dyrektor szkoły
Gabriela Krystyna Podleska

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Bielsku Podlaskim
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Widowska 4a
telefon/fax 085 876 71 35, 085 876 71 36

Deklaracja Dostępności