17-100 Bielsk Podlaski, ul. Widowska 4a, telefon/fax 085 876 71 35, 085 876 71 36

Aktualności

Z Życia Szkoły

Historia

Administracja

Galeria klas

 

"Jeżeli pomożemy dziecku rozwinąć muzykę 
która jest w nim, uczynimy je istotą nie tylko lepszą 
i szlachetniejszą, lecz również bardziej szczęśliwą".
Etienne Souriau
Drodzy uczniowie i rodzice!


Od dnia 20 grudnia 2021 do dnia 09 stycznia 2022 szkoła ogranicza nauczanie stacjonarne i przechodzi na nauczanie zdalne.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021r. w sprawie czasowego ograniczania
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Lista kandydatów przyjetych do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bielsku Podlaskim na rok szkolny 2021/2022Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Bielsku Podlaskim
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Widowska 4a
telefon/fax 085 876 71 35, 085 876 71 36

Deklaracja Dostępności