17-100 Bielsk Podlaski, ul. Widowska 4a, telefon/fax 085 876 71 35, 085 876 71 36

Aktualności

Z Życia Szkoły

Historia

Administracja

Galeria klas

 

"Jeżeli pomożemy dziecku rozwinąć muzykę 
która jest w nim, uczynimy je istotą nie tylko lepszą 
i szlachetniejszą, lecz również bardziej szczęśliwą".
Etienne Souriau

 

 

 

Znajdziecie nas rónierz na Facebooku

 

 

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia                                                                          

   17 – 100 Bielsk Podlaski ul. Widowska 4a
tel. 85 87 67 135,  85 87 67 136
                            Ogłasza zapisy do szkoły
                                            na rok szkolny 2019/ 2020

Nauka w szkole trwa 6lat w cyklu sześcioletnim oraz 4 lata w cyklu czteroletnim.
Proponujemy naukę na następujących instrumentach: fortepian, skrzypce, wiolonczela, kontrabas, gitara, akordeon, flet poprzeczny, klarnet, trąbka, perkusja.

Zgłoszenia do szkoły przyjmowane są do dnia 31 maja 2019r.
Przesłuchania wstępne odbędą się w dniach : 4, 6,  czerwca 2019r.                      

 Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły     pod nr tel. 85 87 67 135

szczególowe informacje dla kandydatów

Kwestionariusz Osobowy Kandydata

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Bielsku Podlaskim
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Widowska 4a
telefon/fax 085 876 71 35, 085 876 71 36