17-100 Bielsk Podlaski, ul. Widowska 4a, telefon/fax 085 876 71 35, 085 876 71 36

Strona interetowa zostala zamknieta.
Nowa strona Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bielsku Podlaskim dostepna tutaj
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Bielsku Podlaskim
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Widowska 4a
telefon/fax 085 876 71 35, 085 876 71 36

Deklaracja Dostępności