17-100 Bielsk Podlaski, ul. Widowska 4a, telefon/fax 085 876 71 35, 085 876 71 36

Aktualności

Z Życia Szkoły

Historia

Administracja

Galeria klas

Oferta edukacyjna

Szkoła proponuje młodzieży uzdolnionej muzycznie intensywne nauczanie:
"Jeżeli pomożemy dziecku rozwinąć muzykę która jest w nim, uczynimy je istotą nie tylko lepszą i szlachetniejszą, lecz również bardziej szczęśliwą".
Etienne Souriau

W ramach cyklu sześcioletniego i cyklu czteroletniego - możliwośćauki na wybranym instrumencie:

  • fortepian,
  • skrzypce,
  • wiolonczela,
  • kontrabas,
  • akordeon,
  • gitara,
  • flet,
  • klarnet,
  • trąbka,
  • perkusja.

Dbając o atrakcyjność oferty edukacyjnej poza przedmiotami obowiązującymi proponuje się czniom uczestnictwo w wielu atrakcyjnych zespołach instrumentalnych różnego typu.

Nową formą muzykowania jest zespół rodzinny, w którym grają nasi uczniowie wraz z rodzicami i rodzeństwem.

Szkoła organizuje też wyjazdy uczniów, nauczycieli i rodziców do Teatru Wielkiego w Warszawie, Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.

W ramach warsztatów artystycznych w okresie wakacyjnym proponowane są uczniom i rodzicom wyjazdy w atrakcyjne turystycznie regiony Polski.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Bielsku Podlaskim
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Widowska 4a
telefon/fax 085 876 71 35, 085 876 71 36

Deklaracja Dostępności