17-100 Bielsk Podlaski, ul. Widowska 4a, telefon/fax 085 876 71 35, 085 876 71 36

Aktualności

Z Życia Szkoły

Historia

Administracja

Galeria klas

Kadra pedagogiczna

Klasa fortepianu:

 • Ewa Pałys-Stankiewicz,
 • Magdalena Włodarczyk,
 • Magdalena Wiluk
 • Dawid Daniel Gulc

Klasa skrzypiec:

 • Joanna Nowak,
 • Bogumiła Kisiel,

Klasa wiolonczeli:

 • Alina Niegierewicz

Klasa kontrabasu:

 • Ireneusz Ławreszuk

Klasa gitary:

 • Wojciech Cis

Klasa akordeonu:

 • Bogdan Drozdowski,
 • Wiesław Doliński

Klasa fletu:

 • Jolanta Półkoszek,
 • Aleksandra Wyszkowska

Klasa klarnetu:

 • Jan Mlejnek
 • Joanna Bakun (zastępstwo w roku szkolnym 2018/19)

Klasa trąbki:

 • Władysław Bagniuk

Klasa perkusji:

 • Dorota Markiewicz

Klasy ogólnomuzyczne:

 • Gabriela Podleska,
 • Edyta Lebieżyńska,
 • Agnieszka Glińska,
 • Elżbieta Bilmin,

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Bielsku Podlaskim
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Widowska 4a
telefon/fax 085 876 71 35, 085 876 71 36

Deklaracja Dostępności