17-100 Bielsk Podlaski, ul. Widowska 4a, telefon/fax 085 876 71 35, 085 876 71 36

Aktualności

Z Życia Szkoły

Historia

Administracja

Galeria klas

Opis: Nowy obraz„Jeśli pomożemy dziecku rozwinąć muzykę,
która jest w nim, uczynimy je istotą nie tylko lepszą i szlachetniejszą, lecz również bardziej szczęśliwą”.         
                                         Etienne Souriau

 

 

Uwaga!  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Bielsku Podlaskim ogłasza zapisy na rok szkolny 2019 / 2020

Więcej informacji oraz imienna lista dostępne w Sekretariacie szkoły.

 

Państwowa  Szkoła Muzyczna I st. w Bielsku Podlaskim  uczy dzieci i młodzież tego wszystkiego, co każdy człowiek w zakresie podstawowym wiedzieć i umieć powinien w zakresie - teorii muzyki, śpiewu, gry solowej na różnych instrumentach, gry zespołowej od muzyki poważnej do rozrywkowej. Wszyscy koncertują, występują i prezentują swoje możliwości na różnych scenach w szkole i poza szkoła. Wielu zajmuje wysokie lokaty na przesłuchaniach i konkursach.     

szczególowe informacje dla kandydatów

Kwestionariusz Osobowy Kandydata

 


  ZAPRASZAMY
Przyszli uczniowie mogą kształcić się w:
♪         cyklu  6-letnim  /wiek kandydatów  5-10 lat, obejmującym następujące
instrumenty: fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczela, kontrabas, gitara, flet, klarnet,  trąbka, perkusja.
 
♪♪     cyklu  4-letnim   /wiek kandydatów  8-16 lat, obejmującym następujące
instrumenty: fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczela, kontrabas, gitara, flet, klarnet,  trąbka, perkusja.
 
 
KWESTIONARIUSZE wraz z zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej  -
należy składać w terminie do
30.05.2019 r. w sekretariacie szkoły w dniach :

poniedziałek, czwartek od godz. 11.00 do 18.00
wtorek, środa, piątek od godz. 9.00 do 15.00

 

Wszelkich informacji udziela SEKRETARIAT- 17-100 Bielsk Podlaski ul. Widowska 4a
tel. 85 87 67 135
strona internetowa: www.psm-bielsk-podlaski.edu.pl
Facebook: PSM - Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Bielsku Podlaskim
 
 

Informacje dodatkowe

·    Szkoła przyjmuje dzieci w wieku od 5 do 16 roku życia, w przypadku dzieci, które nie ukończyły 5 lat - wymagane jest zaświadczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej stwierdzającej dojrzałość szkolną.

·    Zaświadczenie od lekarza rodzinnego stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej (rodzice proszeni są o zwrócenie uwagi na choroby skórne rąk, alergie, kłopoty z oddychaniem u dzieci, wady wzroku, słuchu i kręgosłupa oraz o powiadomienie szkoły o innych poważnych dolegliwościach stwierdzonych u dzieci).  
 
Ø Lekcja przygotowawcza trwa 45 minut. Ma na celu zaznajomić oraz przygotować kandydata do badania przydatności muzycznej, wprowadzając w ćwiczenia i testy badania przydatności muzycznej  
Ø Badanie przydatności muzycznej polega na sprawdzeniu predyspozycji muzycznych pod kątem słuchu muzycznego, poczucia rytmu, poczucia tonalności, pamięci muzycznej oraz określenia przydatności pod kątem danego instrumentu
Ø  Decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna
·    Wymogiem koniecznym do spełnienia przez kandydatów ubiegających się do klasy fortepianu jest posiadanie pianina lub fortepianu.
·    Zajęcia w szkole muzycznej odbywają się od 2 do 4 razy w tygodniu

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Bielsku Podlaskim
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Widowska 4a
telefon/fax 085 876 71 35, 085 876 71 36