17-100 Bielsk Podlaski, ul. Widowska 4a, telefon/fax 085 876 71 35, 085 876 71 36

Aktualności

Z Życia Szkoły

Historia

Administracja

Galeria klas

Nasza historia

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Bielsku Podlaskim utworzona została w roku 1972 z inicjatywy nauczycieli Stefana Sadlickiego i Elżbiety Stefanii Baranowskiej, wcześniej w mieście od roku 1965, działało Społeczne Ognisko Muzyczne.

Początkowo grono pedagogiczne stanowiło ośmiu nauczycieli, a naukę rozpoczęło 92 uczniów, którzy rozwijali swoje zainteresowani artystyczne w klasach: fortepianu, skrzypiec, wiolonczeli, fletu, akordeonu, klarnetu i trąbki.

Zajęcia odbywały się w trudnych warunkach lokalowych, wynajmowano sale w różnych szkołach lub instytucjach, rozrzuconych po całym mieście.

W październiku 1976 roku władze miasta, na potrzeby szkoły, przekazały obiekty poklasztorne mieszczące się przy ulicy Żwirki i Wigury 4. Budynki wymagały gruntownego remontu i przystosowania do specyficznych potrzeb - szkoły muzycznej. Dzięki staraniom i osobistemu zaangażowaniu ówczesnego dyrektora placówki Władysława Bagniuka prace remontowo-adaptacyjne zostały zakończone w 1980 roku.

W roku 1992 zespół poklasztorny w którym obecnie mieści się szkoła został przekazany dawnemu, prawowitemu, właścicielowi - Parafii Matki Bożej z Góry Karmel. Władze Diecezji Drohiczyńskiej umożliwiły szkole dalsze, nieodpłatne korzystanie z pomieszczeń obiektu. Pomimo serdeczności gospodarzy, z powodu zwiększającej się liczby uczniów i poszerzającego grona pedagogicznego, szkoła zmuszona została do pozyskania większego lokum. Staraniem obecnej dyrektor szkoły Gabrieli Podleskiej władze miasta w roku 2001 przekazały na użytek szkoły czterokondygnacyjny budynek który został zaadaptowany na potrzeby placówki.

W roku szkolnym 2009/10 rozpoczeliśmy swoją działalność w zaadaptowanym budynki przy ulicy Widowskiej 4a.

W roku szkolnym 2009/10 utworzona została klasa perkusji, która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród społeczności lokalnej.

W roku 2015 został ukończony remont klatki schodowej

W roku 2016 zagospodarowano teren wokół budynku szkoły oraz przystosowano dodatkowe pomieszczenia na klasę perkusji

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Bielsku Podlaskim
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Widowska 4a
telefon/fax 085 876 71 35, 085 876 71 36

Deklaracja Dostępności