17-100 Bielsk Podlaski, ul. Widowska 4a, telefon/fax 085 876 71 35, 085 876 71 36

Aktualności

Z Życia Szkoły

Historia

Administracja

Galeria klas

Struktura szkoły

Kierownictwo

  • Dyrektor Szkoły - Gabriela Krystyna Podleska
  • Wicedyrektor Szkoły - Edyta Maria Lebieżyńska

Administracja

  • Sekretarz Szkoły - Eugenia Klimowicz
  • Główna Księgowa - Walentyna Poskorobko
  • Starszy referent - Mariola Elżbieta Michalak

Obsługa techniczna

  • Małgorzata Stiepaniuk,
  • Danuta Piotrowska,
  • Miroslaw Sacharzewski,
  • Dariusz Piotrowski
  • Mieczysław Tomczak

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Bielsku Podlaskim
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Widowska 4a
telefon/fax 085 876 71 35, 085 876 71 36