17-100 Bielsk Podlaski, ul. Widowska 4a, telefon/fax 085 876 71 35, 085 876 71 36

Aktualności

Z Życia Szkoły

Historia

Administracja

Galeria klas

Struktura szkoły

Kierownictwo

 • Dyrektor Szkoły - Gabriela Krystyna Podleska
 • Wicedyrektor Szkoły - Edyta Maria Lebieżyńska

Administracja

 • Sekretarz Szkoły - Eugenia Klimowicz
 • Główna Księgowa - Walentyna Poskorobko
 • Starszy referent - Mariola Elżbieta Michalak
 • Inspektor Ochrony Danych - Dariusz Piotrowski

Obsługa techniczna

 • Małgorzata Stiepaniuk,
 • Danuta Piotrowska,
 • Miroslaw Sacharzewski,
 • Dariusz Piotrowski
 • Piotr Tomczak

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Bielsku Podlaskim
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Widowska 4a
telefon/fax 085 876 71 35, 085 876 71 36

Deklaracja Dostępności