17-100 Bielsk Podlaski, ul. Widowska 4a, telefon/fax 085 876 71 35, 085 876 71 36

Aktualności

Z Życia Szkoły

Historia

Administracja

Galeria klas

Kontakt

 

Dane adresowe

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Bielsku Podlaskim
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Widowska 4a
Telefon / fax 085 876 71 35, 085 876 71 36

e-mail: sm_bp@wp.pl

Facebook: PSM - Panstwowa Szkola Muzyczna I Stopnia w Bielsku Podlaskim


Opłaty w roku szkolnym 2019/2020

Fundusz rozwoju szkoły:
I dziecko 50,00 zł miesięcznie
II dziecko 45,00 zł miecięcznie
II dziecko 40,00 zł miesięcznie
Za wyporzyczenie instrumentu dodatkowo 20,00 zł miesięcznie
Jednorazowo 5,00 zl na zakup nut do biblioteki
Opłat można dokonywać w sekretariacie szkoły lub na konto:
19 1010 1049 0101 4213 9134 0000
Tytuł wpłaty: darowizna na f-sz rozwoju szkoły za córkę/syna...Pokaz Panstwowa Szkola Muzyczna w Bielsku Podlaskim na wiekszej mapie

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Bielsku Podlaskim
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Widowska 4a
telefon/fax 085 876 71 35, 085 876 71 36

Deklaracja Dostępności