17-100 Bielsk Podlaski, ul. Widowska 4a, telefon/fax 085 876 71 35, 085 876 71 36

Aktualności

Z Życia Szkoły

Historia

Administracja

Galeria klas

Galeria - klasa fortepianu

klasa fortepianu
Anna Świętochowska
klasa fortepianu
Magdalena Włodarczyk
klasa fortepianu
Dawid Daniel Gulc
klasa fortepianu
Ewa Pałys-Stankiewicz

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Bielsku Podlaskim
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Widowska 4a
telefon/fax 085 876 71 35, 085 876 71 36

Deklaracja Dostępności