17-100 Bielsk Podlaski, ul. Widowska 4a, telefon/fax 085 876 71 35, 085 876 71 36

Aktualności

Z Życia Szkoły

Historia

Administracja

Galeria klas

Galeria - klasa fletu, klarnetu i trąbki

klasa fletu
Aleksandra Wyszkowska
klasa fletu
Jolanta Półkoszek
klasa klarnetu
Jan Mlejnek
klasa trąbki
Władysław Bagniuk

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Bielsku Podlaskim
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Widowska 4a
telefon/fax 085 876 71 35, 085 876 71 36

Deklaracja Dostępności