17-100 Bielsk Podlaski, ul. Widowska 4a, telefon/fax 085 876 71 35, 085 876 71 36

Aktualności

Z Życia Szkoły

Historia

Administracja

Galeria klas

Zamówienia publiczne


Postępowanie Ograniczony

 
W obecnej chwili nie jest prowadzone żadne postepowanie
w tej grupie.


 


Postępowanie Nieograniczony do 137.000 EURO

 
W obecnej chwili nie jest prowadzone żadne postepowanie
w tej grupie.


 


Postępowanie Nieograniczony pow. 137.000 EURO

 
W obecnej chwili nie jest prowadzone żadne postepowanie
w tej grupie.


 


Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Bielsku Podlaskim
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Widowska 4a
telefon/fax 085 876 71 35, 085 876 71 36

Deklaracja Dostępności